Solidaritat no és donar el que em sobra, és donar el que fa falta.

La Fundació Maria Auxiliadora realitza una sèrie d’actuacions al municipi de Terrassa, que tenen la finalitat d’oferir una atenció integral a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat i treballar amb la diversitat atenent la cultura, la religió, l’edat, el gènere i qualsevol altre tret d’identitat com una oportunitat, vivint la pluralitat com a font d’enriquiment i promovent la plena participació de totes les persones en condicions d’igualtat.

L’entitat ofereix acompanyament amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones participants afavorint-ne la inclusió social i laboral i promovent la igualtat d’oportunitats a través de l’acollida, la formació, la capacitació, l’empoderament i la sensibilització.

Arran de la situació de crisi socioeconòmica generada per la pandèmia del COVID-19, la majoria de persones ateses han presentat dificultats per poder cobrir la necessitat d’accés a l’alimentació.

L’entitat va posar en marxa una campanya durant el confinament, on els diners recaptats van ser destinats a cobrir les necessitats bàsiques de les famílies i joves atesos. Durant l’any 2020 es van repartir una mitjana de 115 àpats diaris, entre altres ajudes (suport en el pagament de relloguers, productes d’higiene i neteja, repartiment de material de protecció, donació de matalassos, donació d’ordinadors pels infants, etc.). Arran d’aquesta campanya, es va generar una xarxa de suport comunitari, en la qual participants dels projectes, persones voluntàries, entitats i empreses, i veïns/es del barri es van implicar en el projecte.

Actualment, la situació d’aquestes persones continua sent igual o més vulnerable que durant el 2020, donat que les conseqüències de la crisi encara perduren i afecten encara més a les persones en situació de vulnerabilitat. És per això que s’ha apostat per la continuïtat del projecte, pensat com un servei a la comunitat, elaborant menús per emportar i cobrir necessitats bàsiques de joves i famílies vulnerables en situació d’infrahabitatge, sense accés a cuina, i fora del radar d’ajudes socials. La finalitat no és merament assistencial, sinó que es pretén cobrir la necessitat bàsica de l’alimentació de manera paral·lela i complementària, per poder iniciar o continuar un pla de treball amb la persona per a la seva inclusió en coordinació amb serveis socials. És a dir, als beneficiaris d’aquest projecte se’ls ofereix un procés d’acompanyament paral·lel més enllà de la resposta alimentària, així com una xarxa comunitària on sostenir-se mentre duen a terme el seu pla de treball.

Darrere l’elaboració d’aquests àpats hi ha una xarxa d’intercooperació en l’àmbit de territori. Els proveïdors de primera matèria són els petits comerços del barri per fomentar i reactivar la seva economia, ja que el seu negoci s’ha vist afectat durant aquesta crisi; i, alhora, garantir una alimentació sostenible i de proximitat. Entitats veïnals, locals i empreses conscienciades socialment s’impliquen en el projecte oferint aliments peribles per fomentar l’aprofitament alimentari. Finalment, es compta amb beneficiaris del mateix projecte o altres propis de l’entitat que participen voluntàriament com a retorn social, organitzant la logística i distribució dels àpats.

Es genera així una xarxa on no només es garanteix el dret a l’alimentació, sinó que es promou la implicació de tota la comunitat per revertir els efectes de la crisi a través de la formació, la inclusió sociolaboral, la reducció del malbaratament alimentari, la reactivació de l’economia local i de proximitat, i la creació de vincles, xarxes de suport i solidaritat que ajuden a promoure actituds d’acollida, tolerància i respecte com a base de la convivència.

Una d’aquestes empreses conscienciades socialment ha estat Endermar, que col·labora amb la Fundació des de fa molts anys. Durant la pandèmia de la Covid-19 ha anat realitzant donacions i aquest mes passat, va fer una donació de més de 1.000 kg de matèria primera que ha anat destinada a l’elaboració de menjar preparat per a aquestes persones que no tenen accés a l’alimentació. Vam rebre la seva contribució de les mans d’Àlex Martin, director general d’Endermar i Victoria Monserrate, supervisora del centre.

Gràcies a aquest projecte estem treballant en sintonia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, sobretot amb els següents:

  • Objectiu 2. Fam zero: posar fi a la gana i assegurar l’accés de totes les persones, en particular les persones en situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any.
  • Objectiu 10. Reducció de les desigualtats: potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o altra condició.
  • Objectiu 11. Ciutats i comunitats sostenibles: assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, assegurances i assequibles i millorar els barris marginals.
  • Objectiu 12. Producció i consum responsables: reduir el malbaratament d’aliments en la venda al detall i a nivell dels consumidors i reduir les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i subministrament.

Voleu col·laborar en aquest projecte? Amb la vostra aportació, ens ajudareu a continuar cobrint les necessitats més bàsiques!

Category:FdMA,Terrassa