Participació a la Fira Tria Futur de Terrassa

La setmana del 7 a l’11 de març va tenir lloc la Fira Tria Futur a Terrassa, on la Fundació Maria Auxiliadora de Terrassa hi va tenir presència en diferents esdeveniments i actes.

La Fira Terrassa Tria Futur és una iniciativa municipal per oferir a la ciutadania, i en especial a la població jove, un espai d’orientació formativa i professional per ajudar a les persones a triar entre les seves opcions de futur.

La Fundació Maria Auxiliadora va participar conjuntament amb l’Associació Alba, Càritas, ECOM Terrassa i Creu Roja (entitats del tercer sector incloses dins del Programa Incorpora) en un estand de la Fira amb l’objectiu de captar població jove i oferir a aquesta el recurs d’orientació. També es va donar informació sobre l’oferta formativa de curta durada amb una part de pràctiques a empreses externes, entès com a un recurs per a les persones joves que s’identifiquen amb la resta d’ofertes formatives.

La participació a la Fira va ser molt alta, la qual també ens va oferir l’oportunitat de contactar amb alguna acadèmia per a poder oferir un servei d’orientació a l’alumnat una vegada es finalitza l’educació secundària i/o superior. També es van oferir serveis a persones adultes, sobretot mares de família que estaven interessades a buscar recursos pels seus fills/es que estaven estudiant en aquells períodes de temps.

Per altra banda, la Fundació va participar a un Taller de Networking, on l’objectiu era aportar informació i propostes de com poden col·laborar empreses i entitats a través de la RSC.

En la trobada hi van participar 10 empreses i 10 entitats, les persones dinamitzadores varen fer una introducció de la temàtica, on van explicar què era exactament la RSC, donant veu a les empreses i entitats, ja que van poder explicar de primera mà què entenen elles o quines pràctiques duen a terme que es puguin identificar com a RSC.

Després d’una petita presentació teòrica, tot i que força dinàmica, ens van separar en 4 grups col·locats en 4 diferents taules. Els grups eren predeterminats segons afinitat o millors possibilitats de col·laboració. La finalitat d’aquesta dinàmica grupal era presentar-nos, establir contacte i finalment, valorar si seria possible una futura col·laboració a través de la RSC. Ens van plantejar 3 preguntes per facilitar-nos la dinàmica: Qui som? Què fem? Com podem col·laborar a través de la RSC?

En el nostre cas en particular, vam compartir taula amb una altra entitat, l’Aide. Pel que fa a les empreses, vam tenir el plaer de compartir informació i experiències amb Tintes Egara, Instituto Nef i també amb Aeca Group.

Un cop finalitzades les respectives presentacions, vam dur a terme un debat de com podrien sorgir futures col·laboracions entre empreses i entitats. Van sorgir propostes interessants no només a la nostra taula, sinó a tots els grups en general. Creiem que el futur és l’Economia Social i Solidària; generar sinergies i crear aliances entre empreses i entitats socials pot permetre desenvolupar noves iniciatives innovadores encaminades a un objectiu comú amb una visió de responsabilitat, compromís social i gestió sostenible i ètica.

Category:FdMA,Terrassa