Solidaritat no és donar el que em sobra, és donar el que fa falta.

La Fundació Maria Auxiliadora realitza una sèrie d’actuacions al municipi de Terrassa, que tenen la finalitat d’oferir una atenció integral a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat i treballar amb la diversitat atenent la cultura, la religió, l’edat, el gènere i qualsevol altre tret d’identitat com una oportunitat, vivint la pluralitat com a font d’enriquiment i promovent la plena participació de totes les persones en condicions d’igualtat.

L’entitat ofereix acompanyament amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones participants afavorint-ne la inclusió social i laboral i promovent la igualtat d’oportunitats a través de l’acollida, la formació, la capacitació, l’empoderament i la sensibilització.

Arran de la situació de crisi socioeconòmica generada per la pandèmia del COVID-19, la majoria de persones ateses han presentat dificultats per poder cobrir la necessitat d’accés a l’alimentació.

L’entitat va posar en marxa una campanya durant el confinament, on els diners recaptats van ser destinats a cobrir les necessitats bàsiques de les famílies i joves atesos. Durant l’any 2020 es van repartir una mitjana de 115 àpats diaris, entre altres ajudes (suport en el pagament de relloguers, productes d’higiene i neteja, repartiment de material de protecció, donació de matalassos, donació d’ordinadors pels infants, etc.). Arran d’aquesta campanya, es va generar una xarxa de suport comunitari, en la qual participants dels projectes, persones voluntàries, entitats i empreses, i veïns/es del barri es van implicar en el projecte.

Actualment, la situació d’aquestes persones continua sent igual o més vulnerable que durant el 2020, donat que les conseqüències de la crisi encara perduren i afecten encara més a les persones en situació de vulnerabilitat. És per això que s’ha apostat per la continuïtat del projecte, pensat com un servei a la comunitat, elaborant menús per emportar i cobrir necessitats bàsiques de joves i famílies vulnerables en situació d’infrahabitatge, sense accés a cuina, i fora del radar d’ajudes socials. La finalitat no és merament assistencial, sinó que es pretén cobrir la necessitat bàsica de l’alimentació de manera paral·lela i complementària, per poder iniciar o continuar un pla de treball amb la persona per a la seva inclusió en coordinació amb serveis socials. És a dir, als beneficiaris d’aquest projecte se’ls ofereix un procés d’acompanyament paral·lel més enllà de la resposta alimentària, així com una xarxa comunitària on sostenir-se mentre duen a terme el seu pla de treball.

Darrere l’elaboració d’aquests àpats hi ha una xarxa d’intercooperació en l’àmbit de territori. Els proveïdors de primera matèria són els petits comerços del barri per fomentar i reactivar la seva economia, ja que el seu negoci s’ha vist afectat durant aquesta crisi; i, alhora, garantir una alimentació sostenible i de proximitat. Entitats veïnals, locals i empreses conscienciades socialment s’impliquen en el projecte oferint aliments peribles per fomentar l’aprofitament alimentari. Finalment, es compta amb beneficiaris del mateix projecte o altres propis de l’entitat que participen voluntàriament com a retorn social, organitzant la logística i distribució dels àpats.

Es genera així una xarxa on no només es garanteix el dret a l’alimentació, sinó que es promou la implicació de tota la comunitat per revertir els efectes de la crisi a través de la formació, la inclusió sociolaboral, la reducció del malbaratament alimentari, la reactivació de l’economia local i de proximitat, i la creació de vincles, xarxes de suport i solidaritat que ajuden a promoure actituds d’acollida, tolerància i respecte com a base de la convivència.

Una d’aquestes empreses conscienciades socialment ha estat Endermar, que col·labora amb la Fundació des de fa molts anys. Durant la pandèmia de la Covid-19 ha anat realitzant donacions i aquest mes passat, va fer una donació de més de 1.000 kg de matèria primera que ha anat destinada a l’elaboració de menjar preparat per a aquestes persones que no tenen accés a l’alimentació. Vam rebre la seva contribució de les mans d’Àlex Martin, director general d’Endermar i Victoria Monserrate, supervisora del centre.

Gràcies a aquest projecte estem treballant en sintonia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, sobretot amb els següents:

  • Objectiu 2. Fam zero: posar fi a la gana i assegurar l’accés de totes les persones, en particular les persones en situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any.
  • Objectiu 10. Reducció de les desigualtats: potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o altra condició.
  • Objectiu 11. Ciutats i comunitats sostenibles: assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, assegurances i assequibles i millorar els barris marginals.
  • Objectiu 12. Producció i consum responsables: reduir el malbaratament d’aliments en la venda al detall i a nivell dels consumidors i reduir les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i subministrament.

Voleu col·laborar en aquest projecte? Amb la vostra aportació, ens ajudareu a continuar cobrint les necessitats més bàsiques!

  

Plan Estratégico 2021/2024 | Fundación María Auxiliadora

Os presentamos el nuevo Plan Estratégico de la Fundación María Auxiliadora 2021/2024.

Este nuevo plan nace y se plantea en un nuevo contexto. A nivel interno, ya tenemos una trayectoria de trabajo y coordinación después de este tiempo de funcionamiento desde la subrogación de las asociaciones en 2016, los proyectos están más definidos, los equipos más consolidados, ha crecido la identidad como FdMA y el centro sigue siendo la atención de las personas más vulnerable. Y a nivel externo, tras la pandemia del COVID19, por la experiencia vivida y por las consecuencias sociales y económicas que hemos vivido y que siguen estando presentes en la realidad cotidiana, sentimos con más intensidad la llamada a estar más cerca de las personas más vulnerables con respuestas concretas y con itinerarios que les permitan alcanzar una mayor autonomía y un nivel de vida digno.

Para hacer este nuevo Plan Estratégico hemos realizado un análisis del contexto interno y externo con la aportación de todas las personas y todos los grupos que formamos la FdMA, hemos concretado en objetivos y acciones entorno a unas líneas prioritarias, y hemos identificado unos indicadores que nos permitan evaluar los resultados y reorientar las acciones y/o los objetivos a lo largo de estos cuatro años que tenemos por delante.

Este Plan Estratégico, es un plan abierto, que recoge todo lo bueno que ya estamos haciendo y apunta las mejoras, los cambios que queremos afrontar, para seguir ofreciendo a la sociedad y a las personas que viven en situación de riesgo y/o exclusión social una respuesta válida y eficaz desde el estilo educativo salesiano. Estamos en camino, cada aportación es importante, tenemos muchas oportunidades abiertas y muchos retos por afrontar, año a año iremos concretando y esperamos poder cumplir todos los sueños y expectativas que nos hemos marcado.

  

El soporte emocional en Incorpora, cada vez más necesario

Este año 2021, desde la Fundación María Auxiliadora Terrassa hemos continuado con la atención para la búsqueda activa de empleo. Desde el servicio de Orientación e Inserción se han realizado gran cantidad de intervenciones con personas de diferentes edades para la búsqueda de trabajo. Dentro de este acompañamiento se han llevado a cabo acciones inherentes a la orientación, y cabe destacar la necesidad que ha surgido, más latente que nunca, de adaptar algunas de las intervenciones con las personas participantes para poder ofrecer y priorizar el apoyo emocional.

Cuando las personas acuden a la entidad para buscar trabajo se ofrece un espacio individual en el cual el recorrido vital, evidentemente, cobra mucho peso. Este recorrido que se hace a través del currículum vitae retoma y recuerda aspectos de la historia de vida importantes. Aspectos que hacen que la persona compare la situación anterior con la actual; que valore aspectos que antes no había tenido presentes. Esta parte introspectiva conlleva que algunas de las personas beneficiarias tengan una visión y una vivencia ciertamente negativa de la situación actual debido a la falta de empleo y de inestabilidad económica, la lejanía de la familia y evidentemente el rastro que la pandemia ha dejado a su paso…

Se destacan estos casos, ya que, a pesar de tener las necesidades básicas cubiertas y un entorno positivo, el peso emocional cobra gran protagonismo, pero pesa más aún la dificultad y falta de recursos personales para hacer frente a la ansiedad, la incertidumbre y el miedo que expresan. Las personas más afectadas por esta situación son jóvenes y personas mayores 45 años, mayoritariamente. Por un lado, hay esperanza de que puedan adquirir estrategias y métodos que se puedan ofrecer desde la entidad y, por otro lado, hay que tener presente qué tipo de espacios se pueden ofrecer para cubrir la necesidad de amparo, esperanza y motivación para continuar con la mejora personal y laboral.

Se corrobora una vez más la importancia de la actitud, la motivación y la fuerza que se requiere para la búsqueda de empleo, y cómo desde el programa Incorpora de La Caixa, a través de la intervención individual, se pueden detectar estas necesidades y se puede ofrecer un acompañamiento más personalizado, cercano y satisfactorio.

  

#SomosMornese | Un legado de soñadores

El pasado jueves se realizó un encuentro del equipo de la FdMA de Terrassa para presentar el lema del nuevo curso: “Todos/as somos Mornese”, con motivo de la conmemoración del 150 aniversario de la fundación de las Salesianas.

TODAS y cada una de las personas que forman parte del equipo, unidas, estamos comprometidas con la misión compartida de construir un ambiente de acogida y alegría para todas las personas que acompañamos.

SOMOS parte del carisma salesiano, donde nuestras pequeñas acciones pretenden ser un acto de Amor, Razón y Fe; poniendo el corazón y abriendo los ojos para cuidar la vida.

MORNESE, tierra santa, lugar de encuentro de Don Bosco y María Mazzarello, el origen de esta institución y de la obra social y educativa que se desarrolla actualmente en 96 países del mundo.

Don Bosco y María Mazzarello han soñado a lo grande durante su vida, y lo han hecho con los pies en la tierra y el corazón latiendo al ritmo de Dios.

Don Bosco, que a los nueve años tuvo un sueño que le reveló su misión: la educación de los y las jóvenes. María Mazzarello, que soñaba en ofrecer posibilidades a las chicas para que pudiesen ser protagonistas de su crecimiento, en tiempos en que la sociedad no facilitaba a las jóvenes el acceso a la educación.

Y sus sueños se han mantenido vivos hasta hoy. Todos/as somos Mornese, y estamos comprometidos/as en seguir sus pasos y hacerlos hoy realidad. Tenemos la misión que nos ha sido confiada. Sentimos que María está presente como guía e inspiradora, ayudándonos en cada paso de nuestro camino.

Y, siguiendo la dinámica soñadora de nuestros fundadores, el equipo de Terrassa ha iniciado este curso soñando:

“Ofrecer espacios que sirvan de anclaje”
“Ser lugar de encuentro y acogida”
“Aprender y compartir”
“Fomentar la autoconfianza de las personas participantes para conseguir sus metas”
“Conseguir la igualdad en todos los sentidos y ámbitos”
“Ponerle corazón y pasión a lo que hacemos”
“Seguir sembrando camino, recoger los frutos que otros sembraron. La lucha permanente con resultados positivos”

Nosotros/as formamos parte de esta historia. Hoy, somos Mornese, responsables de continuar el carisma y el estilo salesianos y sus valores para seguir luchando por los derechos de las personas más vulnerables.

  

#SomosMornese | Puntada a puntada construyendo ambiente

Estamos ya a mediados de septiembre, un nuevo curso en marcha que iniciamos con mucha ilusión y esperanza. En cada delegación se han ido haciendo reuniones de inicio para compartir, motivar y organizarse, de manera que todos los proyectos puedan responder lo mejor posible a las necesidades de las personas participantes.

El Equipo Directivo de la FdMA también nos hemos reunido, este pasado miércoles 15/09/2021, para organizar y repasar todas las cuestiones a tener en cuenta. La reunión ha sido virtual, aunque tenemos muchas ganas de poder volvernos a encontrar físicamente y superar la distancia que imponen las pantallas.

Como todos los equipos de la FdMA hemos dedicado un momento a reflexionar entorno al lema que nos mueve este curso: #SomosMornese, pues el próximo 5 de agosto celebramos los 150 años de la creación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Y siguiendo la tradición de María Mazzarello hemos tomado hilo y aguja para plasmar cuáles van a ser nuestras puntadas este curso para construir un ambiente de familia, de alegría, de sencillez y humildad, y de espiritualidad donde todas las personas que formamos la entidad y todas las personas participantes de los proyectos y también sus familias, se puedan sentir a gusto y crecer al máximo de sus posibilidades.

Compartimos nuestras puntadas hechas con los colores de la FdMA.

  

Actividades de verano en El Viver de FdMA Terrassa

Otro año más, des del Centro Socioeducativo El Viver de Terrassa, se han puesto en marcha las actividades de verano con muchas ganas e ilusión por parte del equipo educativo y de los/as niños/as y jóvenes. Tras unos cursos tan excepcionales, las propuestas de actividades de verano son una gran oportunidad para poder disfrutar de unas vacaciones de verano de una manera más distendida con una oferta de actividades de ocio socioeducativo y de calidad.

Todas las actividades del centro se realizan bajo el Sistema de Protección a la Infancia, Adolescencia y Personas en Situación de Vulnerabilidad en el cual se promueve el desarrollo de un entorno protector a través de distintas herramientas centradas en la cultura del buen trato.

A través del hilo conductor Continentes unidos contra las desigualdades, los dos grupos del casal se han sumergido en una serie de actividades y propuestas educativas fomentando una alternativa de ocio saludable. Este año más que nunca se han potenciado las actividades al aire libre, que nos permiten disfrutar del entorno más próximo y poder fomentar actividades deportivas, hábitos y estilo de vida saludable. Por otro lado, también se realizan talleres, manualidades, actividades que fomentan la educación en valores y diferentes salidas durante el casal.

Por segundo año consecutivo, gracias al apoyo de Educo hemos tenido la oportunidad de ofrecer becas comedor a los/las niños/as y jóvenes que asisten a nuestro casal. Estas becas permiten ofrecer un servicio muy necesario para las familias y los/las niños/as participantes que complementa nuestra oferta educativa.

Este mismo jueves día 15 de julio hemos podido disfrutar de la visita de personas responsables del Programa de Verano-becas comedor de EDUCO para poder conocer nuestra entidad y a las personas responsables que lideran las actividades de verano. También han podido conocer a los/as niños/as del casal, algunas de las familias y a las cocineras que preparan los menús diarios.

Por otro lado, gracias al apoyo de la Fundación Probitas podremos disfrutar durante el mes de julio de unas salidas enmarcadas en espacios de ocio y tiempo libre como el Boting Jumping Park e Isla Fantasía. También nos ha permitido ofrecer un desayuno diario y saludable a todas las personas participantes para poder complementar la oferta alimentaria que se ofrece des del casal.

Aunque ha sido un curso muy diferente, nunca perdemos nuestra energía y nuestras ganas de hacer un casal diferente para poder fomentar la igualdad de oportunidades y una oferta socioeducativa de calidad.

POLITICAS_SALVAGUARDA
  

Holistic: Midiendo el impacto de las políticas de salvaguardia

El pasado martes día 13 de julio de 2021, tuvo lugar un grupo focal (o entrevista grupal) a modo de espacio de reflexión promovido por el proyecto Holistic en el que participaron diferentes entidades, entre ellas la Fundación María Auxiliadora y otras entidades salesianas de la CEPSS, con el fin de conocer el impacto social de la implementación de políticas de salvaguarda en las organizaciones.

Holistic es un proyecto de la Universidad Pontificia Comillas, destinado al acompañamiento, asesoramiento y formación de entidades, con vistas a la creación de entornos de cuidado y de buen trato para menores. Entre sus objetivos, se encuentra capacitar a las organizaciones para detectar indicadores de abuso o de violencia; intervenir de la manera más adecuada, segura y eficaz; trabajar en la prevención de toda forma de violencia; cumplir con las exigencias legales y con los estándares internacionales; adoptar una posición positiva y proactiva en el cuidado integral de las personas menores de edad y en la defensa de sus derechos; promover la cultura del buen trato y del cuidado mutuo, en coherencia con la Misión de la organización.

El objetivo del grupo focal que tuvo lugar el día 13, con responsables de las entidades participantes fue poder validar la teoría del cambio del proyecto Holistic, así como conocer los impactos o cambios positivos y negativos que tiene para los responsables y sus organizaciones el disponer (o no) de políticas de salvaguarda y buen trato para la infancia.

Entre las conclusiones preliminares se llegó a un consenso respecto a las siguientes en referencia a las políticas de salvaguarda:

  • Las barreras principales son la falta de recursos (y tiempo), la dificultad para la implementación y la prioridad de la intervención, que limitan poner foco en otros aspectos como la salvaguarda.
  • El impacto negativo más significativo es la ruptura con modelos de intervención y estilos educativos previos.
  • Los impactos positivos más consensuados son: Mejora del buen trato en toda la organización y no sólo en los/las menores. Mejora en la sistematización de protocolos y unificación de criterios. Potencia la creación de entornos seguros en la sociedad (personas voluntarias, familias de menores, etc.). Mayor capacidad de prevención y detección del abuso. Ayuda a cumplir el fin misional. Y mayor seguridad de las personas responsables en sus equipos.
  • Queda camino en involucrar a los/las menores en el diseño e implementación de políticas de salvaguarda, en la mejora de recogida de evidencias y evaluación de las políticas de salvaguarda.

Posteriormente, el 20 de julio se realizó otra sesión con educadores/as de las diferentes entidades para tomar su voz en la materia de salvaguarda y buen trato, para posteriormente hacerlo con el resto de los grupos de interés hasta conseguir disponer del mapa de impacto de las políticas de salvaguarda.

Tenemos mucho trabajo por delante que, pese a aplicarlo en el día a día de manera indirecta, falta ponerle nombre y trabajarlos de manera unificada a nivel de proyecto, de delegación y de FdMA. Tenemos un camino para construir juntos y juntas el objetivo común: el bienestar de los/las menores y las personas vulnerables. Arleta | FdMA Zaragoza
Necesitamos seguir trabajando para que los equipos conozcan aun más este trabajo. Seguir haciéndolo operativo para que forme parte del día a día. Y poder crear un comité para que vele por el cumplimiento de los protocolos de protección. Sergio | FdMA Comunidad Valenciana


Para junio del 2022 esperamos desde Holistic poder apoyar a las organizaciones en la medición del impacto social de sus políticas de salvaguarda con la creación de una sencilla herramienta que ayude a mejorar la gestión de las acciones encaminadas a crear entornos seguros y de buen trato.

Beatriz Delfa Rodríguez | Investigadora de la Cátedra de Impacto Social | Universidad Pontificia Comillas

20210706_MAME_WEB
  

¡Mame qué gran vacío dejas en nuestro corazón!

El 14/06/2021 se produjo el terrible e inesperado acontecimiento del fallecimiento de Mame, un participante y voluntario de la FdMA Terrassa. Mame estaba muy vinculado a los proyectos del Pam a Pam y de El Viver, pero sobre todo a las personas que forman el equipo educativo.

Mame ha sido una persona de corazón, generoso sin medida y solidario con los demás. En el gran misterio de la vida quienes hemos compartido un tramo del camino con él lo estamos echando mucho de menos, y le deseamos, que una vez allá en su Senegal natal, pueda gozar de esa paz y esa felicidad que siempre estuvo buscando.

¡Qué gran vacío dejas Mamesito!

«Muchas veces te he dicho que tenemos mucha suerte de tener a las Salesianas a nuestro lado y espero que hayas sido muy feliz entre esta familia tan especial y diversa en la cual pertenecemos. Estos días de tristeza he podido sentir mucho amor y en parte es gracias a lo que tú también has construido.

Me siento rota al saber que no voy a poder ver los frutos de todo lo que has luchado desde que dejaste Senegal; todo lo que has trabajado, los mil cursos que has hecho en El Viver y Pam a Pam, cómo no te has rendido a pesar de las muchas razones que había para sí rendirse… Me hubiese encantado verte cumplir tus metas. 

Me siento rota por dentro si pienso en que no habrán más paseos sin destino, más meriendas con cereales y café touba, no habrá otra persona que consiga hacerme madrugar para salir a correr, no habrán más ratitos creyéndonos expertos en acroyoga, ni pondrás en bucle las canciones que me gustan. Tampoco nos ‘pelearemos’ por quién paga los granizados; no recibiré más poemas, nadie me llamará ‘helicóptero’ ni bailaremos sin parar y sin ritmo alguno!

Me siento rota al pensar que el mismo mar que te trajo y nos permitió disfrutar de ti, es el mismo que ahora nos impide continuar a tu lado.

Sólo espero que sientas todo lo que te queremos, que seas feliz allá donde estés y sientas mucha paz. Sólo te pido que no nos dejes, que nos envíes cada día esa fuerza y esas ganas de luchar para seguir construyendo un mundo mejor, más humano y más amable. ¡Necesitamos sentirte cerca!

Ha sido un placer conocerte y tener la suerte de vivir y trabajar juntos en estos tiempos locos de pandemia.

jërëjëf way mon ami.»

 

Elena Ramón | FdMA Terrassa

Gracias a todas las personas que habéis ayudado para que Mame descanse en su tierra
Graci
  

Actividades de verano en la Fundación María Auxiliadora

Un año más, los proyectos de atención socioeducativa de la Fundación María Auxiliadora, ponen en marcha las actividades de verano. Después de un curso que ha sido complejo, llega el momento de disfrutar de una manera más distendida.

En el contexto social y sanitario que todavía estamos viviendo, las actividades de verano toman una especial relevancia y se convierten en una gran oportunidad para que niños/as, adolescentes y jóvenes puedan gozar de un ocio educativo y de calidad durante estos meses estivales.

Gracias a la comprometida labor de educadores/as contratados/as y de voluntarios/as los diferentes proyectos de atención socioeducativa: el Centro Amigos y el Em Mou de Sant Vicenç dels Horts; el CTL Sin Mugas de Zaragoza; El Viver de Terrassa; y los Módulos de Apoyo Convivencial y Socioeducativo (MACS) y de Inserción Sociolaboral (MISL) del Centro de Día Laura Vicuña de Torrent, ofrecerán durante estas semanas una serie de actividades variadas, originales y divertidas, con estilo educativo salesiano. Todo ello con el principal objetivo de ofrecer, durante estos meses de vacaciones, a todos los/las participantes una alternativa de ocio saludable y una experiencia educativa, social, afectiva y lúdica, cerrando así el proceso realizado durante todo el curso.

 

#CuidaLaVidaPonleCorazon

2020_MEMORIA_FdMA_WEB
  

Memoria 2020 | Haciendo posible lo imposible

Compartimos con todos/as vosotros/as la Memoria 2020 de la Fundación María Auxiliadora, donde se recoge la experiencia y la actividad tan extraordinaria que hemos vivido.

Muchas gracias a todos los equipos educativos, voluntarios/as, participantes, personas y entidades colaboradoras por vuestra aportación generosa, por haber hecho realidad lo imposible: mantener la esperanza en tiempos de crisis.

MEMORIA 2020 (leer)

MEMORIA 2020 (descargar)


Compartim amb tots vosaltres la Memòria 2020 de la Fundació Maria Auxiliadora, on es recull l’experiència i l’activitat tan extraordinària que hem viscut.

Moltes gràcies als equips educatius, als voluntaris i voluntàries, als participants, a les persones i entitats col·laboradores per la vostra aportació generosa, per haver fet realitat allò que semblava impossible: sostenir l’esperança en temps de crisi.

MEMÒRIA 2020 (llegir)

MEMÒRIA 2020 (baixar)